Gruppe E

Name Fraktion W/L/D +/-
Pedro T'au 4/0/0 +186
Marco Astra Militarum 2/2/0 +30
Kay CSM 2/2/0 -37
Gritzner Astra Militarum 2/2/0 -39
Daniel A. Custodes 0/4/0 -140